Kako starši ali skrbniki dvigujejo motivacijo

  • Pri motiviranju se usmerjamo na podobne motive, kot veljajo za zdrave osebe in sicer: zdravje, delo, prijateljstva in partnerstvo. Učenje vsekakor ni končano in tudi za osebe z motnjami v duševnem razvoju je pomembno usmerjanje v vseživljenjsko učenje. Pred akademskim ali učnim znanjem so v ospredju spretnosti, ki jih potrebujejo za čim večjo samostojnost pri vsakdanjih opravilih.
  • Spodbujamo jih za čim večjo samostojnost in neodvisnost, saj bo tako njihovo življenje kakovostnejše (prevozi z javnimi prevoznimi sredstvi, raba pripomočkov in aparatov, skrb za samega sebe).
  • Poleg samostojnosti jim v ospredje postavljamo tudi ustrezno/pozitivno doživljanje sebe in drugih. V odraslosti so izjemnega pomena prijateljstva in partnerski odnosi. Spodbujajte odrasle z motnjo v duševnem razvoju k dajanju in sprejemanju. Če se do oseb z motnjo v duševnem razvoju vedemo, kot da so »večni otroci«, odločamo namesto njih in namesto njih opravimo veliko stvari, jih spodbujamo k izmikanju ter jim s tem jemljemo možnost vključevanja v družbo drugih, ki jih bodo s takim vedenjem težko sprejeli.
  • Motiviramo jih k osebni higieni. Kar sami ne zmorejo, naj pomagajo drugi.
  • Odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki dosežejo določeno raven samostojnosti in skrbi zase, imajo pogosto težave v nepredvidenih okoliščinah (npr. zna sama z avtobusom domov - zaplete se, če ima vlak daljšo zamudo; zjutraj obleče, kar je pripravila zvečer, četudi je pomembna sprememba vremena). Zato potrebujejo dodatno spodbudo za tovrstno usposabljanje.
  • Spodbujamo k skrbi za zdravje, ki naj obsega tudi navajanje na opazovanje sprememb na svojem telesu ali sprememb v telesnem delovanju. Spodbujajte odrasle z motnjo v duševnem razvoju, da sporočajo te spremembe in poiščejo pomoč, če jo potrebujejo. Hkrati pa jih navajajte na upoštevanje priporočil zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev.
  • Poleg izobraževanja poudarjamo tudi kakovostno preživljanje prostega časa. Mnoge osebe z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo več spodbud in vodenja, da se same zaposlijo z dejavnostjo, ki jim prinaša veselje in zapolni njihov prosti čas. Spodbujamo jih k telesnim dejavnostim, družabnim igram in vsem dejavnostim, ki bodo prispevale k vključevanju v družbo.
  • Spodbujamo vseživljenjsko učenje, saj stališče, da je nekdo dosegel vse, kar ga lahko naučimo, res ni koristno za življenje. Res pa je, da se moramo vedno osredotočiti na majhne korake in se prilagoditi zmeraj novim okoliščinam

Preberite še:

Diplomsko delo Tine Opeka: Vpliv komunikacijskih sredstev na kvaliteto življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju

Diplomsko delo Janje Kolarič: Življenje družin z otroki z motnjami v duševnem razvoju vključenimi v dnevni center Maribor – organizacijska enota ZUDV Dornava


ZIK Črnomelj