Motnje v komunikaciji

Fine: " Zdi se, da ti razumeš, kar pravi moj prijatelj in, da on razume tebe."

Bistvo vsake komunikacije je sporočanje in sprejemanje informacij, čustev, mnenj,...

Pomembno pa je jasno sporočanje in pravilno razumevanje:

  • Sporočilo naj izraža, da pošiljatelj prevzema osebno odgovornost zanj, da govori v svojem imenu
  • Sporočilo naj bo popolno in specifično-vsebuje naj nujno informacije za razumevanje
  • Verbalna in neverbalna in naj bosta usklajeni
  • Preverimo, če je govornik razumel
  • Sporočilo prilagodimo sogovorniku
  • Opišite svoja čustva
  • Če nas vedenje sogovornika moti, to ne ocenjujemo, ampak opišemo
  • Pomembna je verodostojnost, ki jo prejemnik pripisuje pošiljatelju

Pripadniki ciljne skupine lahko zaradi slabšega razumevanja ali katerega drugega razloga naše sporočilo razumejo napačno in pride do motenj v komunikaciji. Zaradi tega je priporočljivo, da svetovalec obvlada priporočila za učinkovito komuniciranje in k temu navaja tudi svoje sogovornike.


ZIK-Preberi več

Do motenj v komunikaciji prihaja v primeru napak pri komuniciranju. Poleg napak pa kvalitetno komunikacijo ovirajo tudi blokade, ki jih s svojimi dejanji lahko povzročamo.Pri uspešni komunikaciji so pomembne veščine, ki omogočajo učinkovito komunikacijo, poslušanje sogovornika.Motnje v komunikaciji lahko povzročijo konflikte, ki imajo lahko v odnosu pozitivne ali negativne posledice.


ZIK Črnomelj