Področja svetovnja

V tem poglavju boste spoznali:
  • emeljne zakonitosti svetovalnega dela z odraslimi z ovirami
  • osebni izobraževalni načrt
  • samozagovorništvo
  • možnosti za vključevanje v programe vseživljenjskega učenja, zaposlovanja, društva, skrbi za zdravje

Na podlagi Modela svetovanja za odrasle s posebnimi potrebami, bo svetovanje v okviru projektu Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine osredotočeno na izgrajevanju samostojnosti, zato je potrebno veliko dodatnega dela tako na področjih skrbi za samega sebe in zdravega načina življenja kakor tudi pri učenju, kako preudarno ravnati z denarjem. Usposabljanje za življenjsko uspešnost temelji na splošni poučenosti, kot so: seznanjanje z aktualnimi dogodki, spoznavanje okolja in računalniška pismenost. Odraslim s posebnimi potrebami je potrebno ponuditi pomoč pri odkrivanju osebnih in poklicnih interesov ter jim predstaviti možnosti vključevanja v izobraževanje in usposabljanje. Nič manj pomembno ni seznanjanje z različnimi oblikami pomoči pri reševanju osebnih problemov.

ZIK Črnomelj