Zgledi vlečejo

Življenjska zgodba Nuše Ilovar daje mnogim zgled (še posebno osebam s posebnimi potrebami), kako premagati tudi najtežje ovire in doseči višjo kakovost življenja. Ogled videa.

Blaž Kužnik je z nazivom 'mednarodni inštruktor samozagovorništva', ki si ga je pridobil z izobraževanjem (tudi v tujini), svetel zgled drugim, da mu sledijo, premagajo ovire, ki so v procesu učenja postavljene pred ljudi, ki so še do nedavna veljali za ''neučljive', da z voljo dosežejo svoj individualni učno-izobraževalni cilj. Ogled videa.

Kako omogočiti odraslim osebam z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju, da uresničujejo pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz dostojanstva človeka? Kako jim pomagati, da dosežejo status odrasle, v kar največji meri neodvisne osebe, ki živi v skladu s svojimi željami in potrebami? V Centru Dolfke Boštjančič v Dragi pri Igu so odgovor našli v samozagovorništvu. Ogled videa.


ZIK Črnomelj