Ohranjanje in razvoj različnih oblik romskega jezika, romske kulture, informativne in založniške dejavnosti

Romska kultura je posebna. V nadaljevanju bodo predstavljeni tradicionalni romski poklici nekoč in danes. Romi so se v preteklosti po Evropi pojavljali kot zdravilci in jasnovidci- vedeževalci. Najpogostejši poklic, ki pa so ga opravljali pa so kovači, trgovci in godciRomi svojo kulturno posebnost danes ohranjajo v obliki aktivnega udejstvovanja v različnih romskih društvih po Sloveniji, kot kulturni animatorji, se udeležujejo raznih predavanj o romski kulturi, sodelujejo pri izdajanju romskega časopisa, slovarjev romskega jezika za vsakdanjo rabo.Pozitiven premik na podrocju informativne dejavnosti romske skupnosti je opazen pri pripravi

radijskih in televizijskih oddaj za Rome. Te se sicer že več let pripravljajo na lokalnih radijskih in televizijskih postajah, sedaj pa se pripravljajo in predvajajo tudi v okviru programa nacionalne RTV Slovenija: od decembra 2007 se na nacionalnem radiu predvaja tedenska romska oddaja »Naše poti - Amare droma«, od marca 2008 pa na prvem programu nacionalne televizije na vsakih 14 dni poteka 15-minutna oddaja z naslovom »So vakeres? - Kaj govoriš?«, ki jo pripravljajo Romi sami.

Ministrstvo za kulturo že vrsto let s sofinanciranjem zagotavlja romski etnični skupnosti informiranje preko rednih tedenskih romskih radijskih oddaj na radiu Murski val v Murski Soboti in radiu Studio D v Novem mestu.

V prvem primeru romske radijske oddaje pokrivajo področje Prekmurja, v drugem pa Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Oddaje potekajo v slovenskem jeziku, deloma pa tudi v romščini. Vsebinsko zajemajo aktualne informacije iz dela in življenja Romov, poročajo o kulturnih, športnih in drugih aktualnih dogodkih, predstavljajo možnosti za izboljšanje položaja romske etnične skupnosti, gostijo Rome, predstavnike lokalnih skupnosti in države, strokovnjake, ki se ukvarjajo z romsko tematiko, itn. Romske radijske oddaje so dobro sprejete tako med samimi Romi kot tudi pri večinskem prebivalstvu, ki se na ta način seznanja z značilnostmi romske etnične skupnosti.


ZIK Črnomelj