Pravni status Romov v Sloveniji

Začetki urejanja pravnega položaja Romov v Sloveniji segajo v leto 1989, ko je bila z ustavnimi amandmaji sprejeta določba, naj se pravni položaj Romov uredi z zakonom.

Pravna podlaga za urejanje položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji je 65. člen ustave, ki določa, da položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/2007).Urad vlade RS za narodnosti natančno opredeljuje problematiko Romov.


ZIK Črnomelj