Empatija in aktivno poslušanje

Uspešnost svetovalnega dela je odvisna tudi od sposobnosti empatije svetovalca. Bistvo empatije je, da se poskušamo vživeti v svet in probleme tistega, ki nam kaj pripoveduje, tako, da smo se sposobni ustrezno odzvati, aktivno poslušati in dati ustrezno vrnjeno sporočilo.

Aktivno poslušanje je način poslušanja, s katerim poslušalec skuša razumeti čustva, potrebe in želje, da bi mogel v celoti razumeti informacije s sogovornikovega zornega kota ne glede na to, ali se z njim strinja ali ne.

Pri aktivnem poslušanju sogovornik občuti, da se poslušalec skuša vživeti vanj, ga želi razumeti in zato sporoča informacije bolj zavzeto.

Pri aktivnem poslušanju poslušalec postavlja dodatna vprašanja, s katerimi skuša doseči boljše razumevanje, npr. »Kako ste to mislili?«, »Tega nisem dobro razumel.«, »Mi lahko bolj natančno pojasnite?« povzema sogovornikove besede z namenom pravilnega razumevanja, uporablja spodbujajoče pripombe, kot so npr.: »Res?«, »Kaj takega!«, »Mhm ...« in opogumljajoče pripombe, kot je npr: »Povejte kaj več o tem!«

Povprečen udeleženec posluša:

  • le s 25 % zbranostjo,
  • 75 % informacij gre v izgubo.

Pri aktivnem poslušanju:

  • je pomembna empatija in
  • izražanje razumevanja na ravni vsebin in odnosov.


Ikona vprašanja poučevalne enote VAJA 2: Aktivno poslušanje

Tisti, ki več posluša kot govori, je pri razgovorih uspešnejši.

Povprečen udeleženec v razgovoru posluša le s 25 % zbranostjo, kar pomeni, da gre 75 % informacij v izgubo, ker jih poslušalec presliši, napačno razume ali pa takoj pozabi.

Pri aktivnem poslušanju je zelo pomembna empatija. Vaši odzivi izražajo razumevanje sogovornika tako na ravni vsebine (kaj vam želi povedati) kot na ravni odnosov (ali je razburjen, razočaran, navdušen, …).

Pozorno poslušajte spodnja dialoga.

Govorni posnetek 6

Govorno besedilo:

A: Ne vem, kaj naj storim s sodelavcem. Neprestano me moti pri delu, ker ima veliko telefonskih zasebnih klicev.
B: Pogovori se z njim in mu povej, kar te moti.
A: Ne upam! Je v dobrih odnosih z nadrejeno, lahko se ji zamerim!
B: Prava reč! Saj imaš vendar pravico povedati, da te moti in ne moreš normalno delati.

Govorni posnetek 6

Govorno besedilo:

A: Ne vem, kaj naj storim s sodelavcem. Neprestano me moti pri delu, ker ima veliko telefonskih zasebnih klicev.
B: Če te prav razumem, si prizadet, ker te sodelavec moti pri delu.
A: Tako je.
B: Ali si se pogovoril z njim, da bi ti sam pojasnil, zakaj ima toliko zasebnih klicev?

 

Ugotovite, kateri dialog umiri čustveno napetost in kaže na pripravljenost za reševanje problema. Kliknite na ustrezen dialog.

  
1. dialog
2. dialog

S klikom na TEST lahko ugotovite, ali ste dobri poslušalci. Test ni namenjen preverjanju, pač pa temu, da ugotovite, ali znate dobro poslušati.


ZIK Črnomelj