E-gradivo za usposabljanje svetovalcev za delo z ranljivimi skupinami

Vsebina:

1. Svetovalno delo

2. Ustrezna komunikacija pri svetovalnem delu

3. Vpliv neverbalne komunikacije

4. Komunikacijske veščine za kvalitetno svetovalno delo

5. Vaje za izboljšanje verbalne in neverbalne komunikacije

 


ZIK Črnomelj