Pomen ustrezne komunikacije v procesu svetovanja

Za uspešno svetovalno delo je najbolj pomembno to, da svetovalec in svetovanec predstavljata celoto, v kateri oba delujeta. Pomembno je zaupanje, sodelovanje.

Za uspešen dialog med svetovalcem in svetovancem pa so izredno pomembne tudi komunikacijska spretnosti, kot ključno orodje za doseganje ciljev.


V nadaljevanju bomo spoznali:

  • pomen verbalne in neverbalne komunikacije
  • pomen empatije
  • aktivnega poslušanja in
  • sposobnosti reševanja konfliktov v svetovalnem procesu

ZIK Črnomelj