Reševanje konfliktov

Konflikti v svetovalnem delu so lahko posledica slabega, nezaupljivega odnosa med svetovalcem in svetovancem, ki ne temelji na empatičnem spoštovanju. Lahko so tudi posledica slabih izkušenj svetovanca v preteklih odnosih, nizke samozavesti oz. samovrednotenja ali pa tudi panike.

Vir: Jelenc - Kraševec, Jelenc (2009)

 

Pogosto prihaja do konfliktov tudi zaradi neustrezne verbalne ali neverbalne komunikacije

Konflikte lahko spremljajo nekatere ovire, ki preprečujejo uspešno svetovalno delo (Jelenc-Krašovec, Jelenc, 2009):

 • Pasivnost
 • Dominacija svetovalca
 • Samoodkrivanje strokovnjaka svetovalca
 • Pretirano spraševanje
 • Distanciranost
 • Prepoved izražanja čustev z jokom
 • Vsiljevanje socialnih interakcij
 • Pretirana ljubeznivost
 • Pretirano pritrjevanje
 • Emocionalna distanciranost
 • Intelektualizacija
 • Uporaba grobih besed
 • Uporaba profesionalnega žargona
 • Moraliziranje
 • Pokroviteljstvo ali poniževanje
 • Prezgodnja konfrontacija
 • Argumentiranje
 • Taktika pritiska

ZIK Črnomelj