Svetovalno delo

Pri svetovalnem delu nastaja medosebni odnos in komunikacija med dvema osebama, ki imata v procesu svetovanja jasno opredeljeno vlogo. Vlogi oseb v svetovalnem procesu opredelimo tako, da je oseba, ki nudi svetovanje svetovalec in oseba, ki potrebuje svetovanje svetovanec.

V procesu svetovanja je pomemben del tudi informiranje svetovanca, saj osebi tako posredujmo potrebne informacije, ki lahko prispevajo k lažjemu razumevanju in odločanju.

Informiranje ali obveščanje je oddajanje, razširjanje informacij, enosmerno sporočanje brez povratne zanke.

SVETOVALEC

Oseba, ki ima neko znanje in izkušnje, s katerimi lahko pomaga drugim osebam, ki se znajdejo pred problemi ali vprašanji, ki jih same ne znajo rešiti. (Jelenc-Krašovec, 2009)

Svetovalec je lahko vsak človek, ne samo tisti, ki opravlja delo svetovalca poklicno. Poleg profesionalnega znanja je pri svetovanju pomembno še:

  • motivacija
  • razvijanje pozitivnega odnosa s svetovancem
  • ustrezne komunikacijske veščine

SVETOVANEC

Svetovanec je oseba, ki se znajde pred težavo, problemom, ki je sama ne zna rešiti. Je oseba, ki sodeluje v pri svetovalnem procesu v vlogi tistega, ki potrebuje in prejema pomoč. (Jelenc-Krašovec 2009)

Za vzpostavitev kvalitetnega svetovalnega odnosa so pomembna naslednja področja (Kristančič, Ostrman, 1998):

  • Vrste in načini komuniciranja (ki jih svetovalec uporablja)
  • Čustvovanje svetovalca (izražanje in uravnavanje čustev, zmogljivost čustvovanja, zaupljivost, sumničavost, sramežljivost, sposobnost prisluhniti lastnim čustvom, sposobnost sprejemanja skrbi drugih, …)
  • Mišljenje (odgovornost za izbiro vsebin, razumevanje misli in čustvenih reakcij, realne odločitve, …)


ZIK Črnomelj