Uvod

V tem gradivu boste:

  • spoznali kaj je svetovalno delo
  • spoznali pomen ustrezne komunikacije pri svetovalnem delu
  • spoznali vpliv neverbalne komunikacije
  • spoznali katere komunikacijske veščine potrebujemo za kvalitetno svetovalno delo
  • skozi praktične vaje skušali izboljšati svojo verbalno in neverbalno komunikacijo

ZIK Črnomelj