Verbalna in neverbalna komunikacija

Za svetovalca je zelo pomembno, da ustrezno povezuje verbalno in neverbalno komunikacijoNeverbalno komunikacijo pogosto sprejemamo kot bolj verodostojno od verbalne, saj pojasnjuje, usmerja, poudarja, nadomešča, skratka pojasnjuje, da ni mogoče ne-komunicirati, saj vsakršno vedenje v odnosu do drugih nekaj sporoča., saj vsako po svoje veliko pove o vsebini govorjenega, o govorcu, pa tudi o situaciji, v kateri poteka svetovalni razgovor.

Z neverbalno komunikacijo izrazimo naša odkrita in skrita čustva.

Včasih ima večjo sporočilno moč neverbalna komunikacija, pri kateri komuniciramo z nebesednimi sredstvi, kot so:

  • za prenos sporočil ne uporabljamo besed
  • z govorico telesa in govorico glasu naredimo večji vtis pri poslušalcu
  • če verbalno in neverbalno sporočilo nista usklajeni, potem sogovorniku ne verjamemo, ne zaupamo, nas ne prepriča

Nebesedno komuniciranje je lahko zavedno ali nezavedno.

Slika 1: Sestavine, ki oblikujejo celotni vtis sporočila

Da lahko razumemo sporočilo tudi brez besed, je dober primer nemi film.

 

Na spletnem naslovu http://www.youtube.com/watch?v=Ps6ck1ejoAw&feature=related si lahko pogledate dvominutni nemi filma Charlieja Chaplina z naslovom Smile.


ZIK Črnomelj