Viri

  • Jelenc - Krašovec, S., Jelenc, Z. (2009): Andragoško svetovalno delo (ponatis). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
  • Jelenc - Krašovec, S. in drugi (2007): Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
  • Nanut-Planinšek, Z. (2000): Novi vidiki svetovanja v izobraževanju odraslih: svetovanje za prevzemanje odgovornosti in tveganja za osebnostno rast. Ljubljana: Andragoška spoznanja, let. 6, št. 4, str. 16-19.

ZIK Črnomelj