Izobraževanje kot posledica motivacije

Izobraževanje je eno pomembnejših posledic motivacije. Zakaj se starejši odrasli sploh izobražujejo? To vprašanje se v javnosti dokaj pogosto pojavlja. Kaj jim je to sploh potrebno, se sprašuje velika večina ljudi. Pa vendar je danes že veliko ljudi pripravljenih priznati in pristati na to, da se danes brez raznih novih znanj ne da shajati.

Motivi, ki posameznika vodijo v to smer, so pri vsakem posebej drugačni; od raznovrstnih spodbud in želja, interesov in potreb, do najbolj praktičnih razlogov (Kaj imam jaz od tega?), ki se že dotikajo samouresničevanja in vsestranskega razvoja osebnosti.
Druga tendenca izobraževanja je splošna težnja ljudi, da v svojem življenju napredujejo. Nihče namreč ne želi ostati za vedno na tistem mestu.

Vsak posameznik ima za seboj svojo izjemno pot, ki jo je na tak ali drugačen način prehodil skozi življenje. Pri enem je tako v ozadju vseh motivov upor proti nekdanjemu zatiranju, ki ga je doživljal v svojem okolju, drugi meni, da je prej v življenju veliko zamudil, spet tretji hoče z izobraževanjem kompenzirati neuspehe, ki jih je doživel kje drugje, naslednji še išče svojo identifikacijo in si hoče priti na jasno, kaj zmore, in še in še je različnih motivov.

Glavni motivi izobraževanja starejših so predvsem:

 • potreba po druženju,
 • zadovoljevanje občutka po pripadnosti,
 • lastna želja po novem izobraževanju,
 • kvalitetnejše preživljanje prostega časa
 • privlačne izobraževalne vsebine,
 • želja iti s časom naprej.

Glavne ovire so predvsem:

 • starost in zdravstvene težave,
 • slabše motorične sposobnosti,
 • kognitivni procesi so počasnejše,
 • dojemanje lastnih sposobnosti kot neustreznih,
 • občutek pomanjkanja časa,
 • slabša mobilnost,
 • strah pred neuspehom,
 • pomanjkanje interesa ter zagrenjenost,
 • pogosto tudi nizki finančni prihodki.

Veliko energije je potrebno usmerjati v zmanjševanje ovir in krepiti glavne motive za izobraževanje. Najboljša pot pri motiviranju za učenje je v povečevanju razloga(ov) za vključitev v kakršno koli učenje in /ali izobraževanje ter v zmanjševanju ovir. Svetovalec mora v svetovalnem procesu uspešno prepoznati motivatorje in jih krepiti.

Razmislite:
Ustvarjanje zanimanja je čudovita pot do motivacije, s katero lahko dosežete svoj cilj. Ko si ustvarite zanimanje za nekaj, boste ugotovili, da vas to pelje do novih zanimanj in tako povzroči verižno reakcijo. Življenje živite. Zapišite razloge za učenje računalništva.

Odgovor:
Primer: Učenje računalništva- ustvarjanja zanimanja:

 • Razgibavanje sivih celic in ohranjanje umske kondicije
 • Druženje s prijatelji in spoznavanje novih prijateljev na tečaju
 • Enostaven dostop do informacij preko interneta
 • Plačevanje položnic preko interneta (Klik, bančno poslovanje) in prihranek denarja
 • Nakupovanje preko interneta
 • Spoznavanje novih ljudi in enostavno komuniciranje preko e-pošte, facebooka, klepetalnic, forumov
 • Dostop do časopisov preko interneta in prihranek denarja za nakup časopisov
 • Spoznavanje novih tehnologij in sledenje tehnološkim spremembam

Preberite:ZIK Črnomelj