Mlajši spodbujajo starejše

Ko govorimo o starejših, moramo hkrati obravnavati in upoštevati življenjske razmere vseh generacij, da bi bile rešitve prave in dolgotrajnejše. Temeljno vprašanje, povezano z zagotavljanjem razmer, ki bodo ohranjale medgeneracijsko sožitje in solidarnost tudi na družbeni ravni, ob zaenkrat še prikritem konfliktu med generacijami, na katerega moramo odgovoriti, je torej: kako doseči, da nobena generacija ne bo imela občutka, da ena živi od druge. Družba vseh generacij sloni na komplementarnih vlogah starejših, zato moramo prerasti njihovo diskriminacijo in socialno izključenost.

Dober motivator je vključevanje tako mladih kot starejših v skupno delo (lahko tudi projektno)

Primeri:

 

Preberite:


ZIK Črnomelj