Možnost vključevanja v okolje

Aktivnejše vključevanje v lokalno okolje bo zmanjšalo občutek osamljenosti in nekoristnosti, ki pogosto spremlja starejše.

Svetovancem bomo nudili informacije o:

  • dejavnosti društev upokojencev
  • najrazličnejših družabnih dogodkih
  • možnostih za prostovoljno in humanitarno delo
  • medgeneracijskem dialogu

4.1. Društva upokojencev

Svetovancem bomo svetovali in nudili informacije o:

Video o DCA

4.2. Družabni dogodki

Starejši odrasli se lahko udeležujejo tudi dogodkov, ki niso namenjeni le starejšim, zato jim bomo svetovali in nudili informacije o:

4.3. Prostovoljstvo in humanitarna dejavnost

Prostovoljno ali humanitarno delo lahko marsikateri starejši osebi pomaga najti zadovoljstvo in smisel v življenju, zato jim bomo nudili informacije in nasvete o:

Video o prostovoljstvu

4.4. Medgeneracijski dialog

Mnogi starejši odrasli imajo znanja in izkušnje, ki jih lahko prenašajo na svoje vnuke in druge mlade ljudi. Takšen medgeneracijski dialog bo okrepil občutek koristnosti in samozavesti, ki starejšim pogosto primanjkuje, zato jim bomo nudili informacije in nasvete o:

Zvočni posnetek (Medgeneracijsko sodelovanje)


ZIK Črnomelj