Možnosti urejanja bivanjskega vprašanja

Kot ranljiva skupina prebivalstva potrebujejo starejši različne oblike pomoči, ki je pogosto ne zmorejo ali ne znajo sami poiskati.

Svetovancem bomo svetovali in nudili informacije o:

  • socialnem varstvo
  • pravnem varstvu
  • pomoči na domu
  • druge koristne informacije

5.1. Socialno varstvo

Starejši pogosto potrebujejo pomoč institucij, vendar informacij o tem, kje in kako do pomoči priti ne znajo najti sami.

Svetovancem bomo nudili informacije in nasvete o:

5.2. Pravno varstvo

Vsakdo kdaj potrebuje pravni nasvet, starejši odrasli zaradi svoje ranljivosti še posebej

Svetovancem bomo nudili informacije in nasvete o:

brezplačni pravni pomoč
zakonih
, ki se tičejo starejših odraslih
pravicah
starejših oseb

5.3. Pomoč na domu

Pomoč na domu lahko marsikateri starejši osebi podaljša in izboljša bivanje doma.

Svetovancem bomo nudili informacije in nasvete o:

5.4. Druge koristne informacije

Razen že naštetega, potrebujejo starejši še mnoge druge informacije in nasvete o najrazličnejših vsakodnevnih stvareh.

Svetovancem bomo nudili informacije in nasvete o:

Arhiv radijskih pogovorov in nasvetov za starejše: http://www.seniorji.info/novica.php?ids=24&id=473


ZIK Črnomelj