Motivacija

V tem poglavju boste spoznali:
  • osnovne teoretične zakonitosti o motivaciji starejših oseb,
  • glavne motive in ovire starejših oseb za izobraževanje,
  • kako pritegniti starejšo osebo v izobraževanje,
  • kaj vpliva na motivacijo starejših oseb (medgeneracijsko učenje, komunikacija in odpravljanje stereotipov o starosti),
  • primere dobrih zgledov.

V mlajši in srednji starosti se začne človek ozirati nazaj v svojo preteklost, lista družinske albume, se spominja dogodkov, pregleduje možnosti, ki jih je imel in jih je ali ni izkoristil, ocenjuje uspehe in neuspehe in si polaga račune. Pozitivna bilanca prinaša zadovoljstvo, negativna pa zagrenjenost, umik vase in resignacijo. Tisti, ki imajo še dovolj energije in možnosti, skušajo ujeti »zadnji vagon vlaka« in so ravno v teh letih izjemno aktivni.

Zunanja motivacija, ki jo usmerjajo cilji v okolju in je bolj značilna za mlajša in srednja leta, se začne umikati notranji motivaciji. Starejši ljudje se vedno bolj zanimajo za eksistencialna in duhovna vprašanja človekovega bivanja, sprašujejo se o smislu življenja in nehanja, kar je brez dvoma povezano z njihovo zmanjšano socialno vlogo, kratko prihodnostjo in pričakovanjem konca življenja.

Razmislite
Pazite, da ne boste posameznika hoteli motivirati na silo in za vsako ceno. Za motiviranje ni receptov. Vedno izhajajte iz posameznika. Aktivno poslušajte in starejši vam bodo povedali, kaj potrebujejo. Izhajate vedno iz posameznika in njegovih izkušenj. Odkrijte, kaj ga veseli, zanima in gradite na teh željah in interesih.

 

Preberite:


ZIK Črnomelj