Načini komuniciranja s ciljno skupino

»Kdor molči, devetim odgovori.« (ljudski pregovor)

  • SPOROČILNA MOČ NAČINOV KOMUNICIRANJA

Besedna komunikacija


Ikona vprašanja poučevalne enote Vaja

Pozorno poslušajte naslednji izjavi.

Izjava 1

Izjava 2

Kliknite na izjavo, za katero menite, da je bila mišljena ironično.

  
Izjava 1
Izjava 2

Večina nas je prepričanih, da je komunikacija v večji meri sestavljena iz besednega ter v manjši meri iz nebesednega sporočanja. Poslušali ste dve izjavi, ko ste se lahko prepričali, da temu ni tako.

Glede na raziskave celotni vtis sporočila oblikujejo:

  • 7 %: neposreden pomen besed (vsebina),
  • 38 %: zvok govora (ritem, glasnost, dinamika),
  • 55 %: nebesedno komuniciranje (govorica telesa, zunanji videz, prostor, vonj, otip).

Pri besedni komunikaciji bo svetovalec moral nameniti več pozornosti razumljivemu izražanju, brez uporabe zapletenih, daljših, strokovnih besed ali tujk. Pri komunikaciji s starejšimi odraslimi lahko besedno komunikacijo ovira slabše slušno razumevanje predstavnikov ciljne skupine, nizka izobrazba, pomanjkanje splošnih informacij, težave s koncentracijo ipd. Z uporabo besed, ki jih predstavniki ciljne skupine ne bi utegnili razumeti, ali nerazumljivim govornim izražanjem, tvegamo nastanek motenj pri komunikaciji. Poleg ustrezne besedne komunikacije pa mora biti svetovalec pozoren tudi na element nebesedne komunikacije.

Nebesedna komunikacija

Ko boste kdaj čakali na avtobus ali sedeli na kavi v nakupovalnem centru, opazujte ljudi in že od daleč boste lahko videli, kdo je dobre volje in razpoložen in kdo ne. To lahko zaznate tudi preko telefona, ko se vam oseba oglasi na klic.

Zavedajte se, da tudi drugi opazijo spremembe v vašem razpoloženju. V določenih situacijah se moramo naučiti obvladati svoja čustva in razpoloženje, npr. če smo na takem delovnem mestu, kjer je prijaznost do strank ključnega pomena.

Nebesedno ali neverbalno komuniciranje se nanaša na vse načine komuniciranja, pri katerem za prenos sporočil ne uporabljamo besed.

Starejši odrasli imajo lahko do tujcev nezaupanje. Zato je potrebno pri začetni komunikaciji s pripadniki ciljne skupine paziti na besedno in nebesedno komunikacijo. Če verbalno in neverbalno sporočilo nista usklajeni, potem sogovorniku ne verjamemo, ne zaupamo, nas ne prepriča.

Posebno pozornost naj bi svetovalec namenil komunikaciji na začetnem srečanju, saj bo le tako lahko delo nadaljeval.

Primeren stisk roke

Stisk roke je kretnja, s katero izražamo dobrodošlico, veselje ob snidenju in poštene namene. Uporabljamo jo ob srečanju s sogovornikom ali ob slovesu. Stisk naj bo primerno močan, z njim izražamo svojo samozavest. Če je premočan, bo naš sogovornik zaznal agresivnost in poskus nadvladanja. Seveda tudi ne sme biti mlahav. Rokovanje z »mrtvo ribo« je precej neprijetno. Tak stisk namreč govori o neodločnosti, negotovosti, pomanjkanju energije in nezmožnosti oblikovati lastno mnenje. Agresivnost in vzvišenost izražamo tudi, če nekomu ponudimo roko s hrbtiščem navzgor. Pretirano ponižanost in podredljivost pa, ko se rokujemo z dlanjo obrnjeno navzgor. V obeh primerih ne naredimo dobrega vtisa na sogovornika.

Najslabši stiski roke
Telesna drža
Obrazna mimika


ZIK Črnomelj