Opredelitev skupine starejši odrasli

S pojmom »starejši odrasli« je v andragogiki opredeljena skupina ljudi v starosti od 50 let naprej, ki tako zajema še zaposlene starejše kakor tudi upokojence. Po podatkih SURS, zbranih 1. januarja 2010 je živelo v Sloveniji 754 654 ljudi, starejših od 50 let, od tega 343 784 moških in 410 870 žensk. Zaradi demografskih trendov (upad rodnosti, boljše življenjske razmere in s tem vse daljša pričakovana življenjska doba) se spreminja razmerje med mlajšim in starejšim prebivalstvom, ki se bo glede na Eurostatovo projekcijo prebivalstva še povečalo.


ZIK Črnomelj