Osnove komuniciranja

»Ne govori zmeraj, kar veš, toda zavedaj se, kaj govoriš«. Claudius Caecus

Cilji poglavja Osnove komuniciranja

Namen poglavja »Osnove komuniciranja« je na čim bolj enostaven in praktičen način prikazati osnovni pomen, vrste in načine komuniciranja, možne motnje v komunikaciji in reševanje konfliktov ter utemeljiti potrebe po svetovanju na področju komunikacije  pri ciljni skupini starejši odrasli. Cilji, ki jih bomo skozi e-gradivo zasledovali in ob koncu poglavja preverili, so:

  • spoznati kateri načini komuniciranja so ustrezni pri komunikaciji s ciljno skupino starejših odraslih
  • spoznati katere vrste komuniciranja so ustrezne pri komunikaciji s ciljno skupino starejših odraslih
  • znati prepoznati motnje v komuniciranju in ustrezno reševati konflikte
  • potrebe po svetovanju ciljni skupini na področju komunikacije

 


ZIK Črnomelj