Področja svetovanja

Starost je specifično obdobje življenja, ki prinaša posamezniku mnoge omejitve, ki jih prej ni poznal. Pojavijo se starostne bolezni, zmanjšana mobilnost, zmanjšana sposobnost sprejemanja ter dojemanja novosti, pogosto pa tudi revščina in socialna izključenost.

Hkrati po ponuja starost tudi nove možnosti in izzive. Posameznik ima več časa, da se uči in tudi, da svoje bogate življenjske izkušnje deli z ljudmi.

V skladu z glavnimi značilnostmi starejših in težavami s kateri mi se srečujejo, bo svetovanje v okviru projekta Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine osredotočeno na naslednja štiri področja:

  • skrb za zdravje
  • izobraževanje
  • vključevanje v okolje
  • socialno varstvo, pomoč na domu in druge oblike pomoči

ZIK Črnomelj