Potrebe po svetovanju na področju komunikacije

VEŠČINE JAVNEGA NASTOPANJA

Nekateri starejši odrasli so aktivni v skupinah, društvih in se pri svoji dejavnosti srečujejo z javnim nastopanjem.

Udeležence svetovalec seznani z načini kvalitetne in uspešne komunikacije ter s pomenom neverbalne komunikacije. Udeleženci spoznajo od česa je odvisen uspešen javni nastop. Poleg tega spoznajo kakšna je pravilna drža pri javnem nastopanju, ustrezne kretnje in ton glasu. Ker pa se nastopajoči pogosto srečujejo s strahom pred javnim nastopanjem, je pri svetovanju poudarek tudi na načinih premagovanja treme.


Ikona poučevalne enote Vaja: Nastop v »živo«

MOJA DRUŽINA, MOJ BRLOG SREČE

Starejši odrasli, ki živijo v večgeneracijski družini, zaradi starosti, drugačnih potreb ali katerega drugega razloga ne uspejo vzpostaviti ustreznega sožitja za življenje pod skupno streho. Pogosto tudi zaradi neustrezne komunikacije in nerazumevanja, nesprejemanja sprememb v družinskem življenju, ki jih je prinesel sodobni čas.


Ikona poučevalne enote Vaja: Pomen vrednot

Udeleženci bodo v vaji ugotavljali spreminjanje družinskega življenja skozi čas, primerjali temeljne funkcije in pojavne oblike družine nekoč in danes, porazdelitev družinskih vlog, tudi na primerih različnih kultur, iskali vzroke in ponudili načine reševanja konfliktov v družini. Odigrali bodo vloge, ki prikazujejo odnose v patriarhalni in demokratični družini.

V vaji se bodo seznanili tudi z demografskimi spremembami, saj je delež starejših v družbi vedno večji. Starejši še vedno pogosto živijo v večgeneracijskih skupnosti, ali pa so pogosto v stiku z njimi. Zato je posebna pozornost v vaji namenjena solidarnosti in sožitju različnih generacij.

Gradivo za izvedbo vaje (vrednote 1)
Gradivo za izvedbo vaje (vrednote 2)
Delitev dela v družini

Preberi več


Ikona poučevalne enote Vaja: Usposabljanje za reševanje konfliktov

Glavni namen svetovanja na tem področju je, da svetovanci spoznajo, da se tudi reševanja konfliktov da naučiti.

Svetovanci se naučijo uspešnega prepoznavanja konfliktnih situacij, ki nastanejo zaradi neobvladovanja čustev posameznika, ko je le-ta vznemirjen, jezen, žalosten, razočaran, depresiven, ... Z osvojitvijo načel uspešne komunikacije, obvladovanjem svojih čustev ali stresa se udeleženci naučijo preprečevati oz. reševati konfliktne situacije na miren način. Poleg tega se v programu udeleženci seznanijo tudi s tem, kako ravnati s konfliktom po konfliktu. Pomembna vrednost programa je, da udeležencem ponudi znanja za uspešno preprečevanje ali reševanje konfliktov in ohranjanje dobrih, spoštljivih medsebojnih odnosov.

Gradivo in vaje

Preberi več


ZIK Črnomelj