Zaključek

Svetovalec bo obvezno moral slediti procesu spremljanja dela, ki je opisan zgoraj. To mu bo zagotovilo, da bo imel shranjeno evidenco svojega dela, da bo imel zbrane vse potrebne podatke v vsakem trenutku in da bo lahko s pomočjo teh podatkov uspešno načrtoval spremembe, dopolnila in izboljšave za svoje bodoče delo. Z doslednim spremljanjem dela bo lahko tako svetovalec kot svetovalna ekipa na podlagi teh podatkov ažurno ukrepala in po potrebi dodatno usmerjala bodoče svetovalno delo. Na podlagi pridobljenih podatkov bodo lahko tudi svetovalci med seboj izmenjevali izkušnje in eden drugemu podajali predloge za izboljšave modela svetovanja.


ZIK Črnomelj