Področja svetovanja

Slovenski Romi imajo svojo kulturo, navade in način življenja, ki se močno razlikujejo od tistih pri večinskem prebivalstvu. Raziskave in dejansko stanje kažejo, da so mnogi Romi  neizobraženi, brezposelni, nemotivirani za učenje in aktivno reševanje svojega slabega socialnega položaja.

Na podlagi raziskav o položaju Romov pri nas in praktičnih izkušenj pri delu z Romi, bo svetovanje v okviru projektu Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine osredotočeno na štiri tematska področja:

  • možnosti urejanja bivanjskega vprašanja
  • skrb za zdravje
  • izobraževanje in zaposlovanje
  • vključevanje v družbeno okolje

ZIK Črnomelj