Opredelitev ciljne skupine

Romska skupnost je v Republiki Sloveniji ustavno priznana posebna etnična skupnost ali skupina s posebnimi etničnimi značilnostmi (lasten jezik povezava na romsko –slovenski slovar, lastna kultura in zgodovina).

Izvor in naselitev Romov v Evropo sta bila dolgo zavita v temo. Na ozemlju današnje Slovenije zgodovinski viri omenjajo Rome že v 15. stoletju. Raziskave kažejo, da je naselitev Romov v tem prostoru potekala po treh poteh: predniki Romov, ki živijo v Prekmurju, so prišli k nam prek madžarskega ozemlja, predniki dolenjskih Romov preko Hrvaške, na Gorenjskem pa so se naselile manjše skupine Sintov, ki so k nam prišli s severa prek današnje Avstrije. Kljub temu, da gre za v preteklosti nomadsko prebivalstvo, ki je svoja bivališča pogosto menjavalo, lahko danes govorimo o zaokroženih območjih poselitve v Prekmurju (film Življenje Prekmurskih Romov), na Dolenjskem (film Cigani nekoč-Romi danes), v Beli krajini in Posavju. Na teh območjih se štejejo Romi med tradicionalno naseljeno prebivalstvo, ki se je v bolj ali manj stalni naselitvi ohranilo do danes.

Po ocenah različnih institucij (centri za socialno delo, upravne enote, nevladne organizacije) v Sloveniji živi približno 10.000 Romov (tudi do 12.000).


ZIK Črnomelj