Dvig motivacije

Pomembna je priprava na pogovor, pravi način pristopa k svetovancu in postavljanje ciljev.

Pred svetovalnim pogovorom se dobro pripravimo. Na motivacijo pomembno vpliva način naše komunikacije s svetovancem. Pomaga nam lahko opomnik za pripravo in izpeljavo osebnega pogovora.

Med svetovalnim pogovorom je pomembno, da svetovalec pomaga opredeliti cilje in zavzetost pri doseganju teh ciljev. Dobro postavljeni cilji izboljšujejo motivacijo in dosežke posameznika. Pomembno je tudi opredeliti, kakšne cilje si posameznik postavi in bližina teh ciljev. Svetovancu pomagamo, da si zastavi tudi kratkoročne cilje.

Pri opredeljevanju ciljev si lahko pomagamo z enostavnim osebnim izobraževalnim načrtom.

Pri oblikovanju ciljev je pomembno, da:

  • jih opredelimo natančno in jasno;
  • opredelimo lastne močne in šibke točke;
  • jasno opredelimo, kateri zunanji vplivi so tisti, ki lahko spodbujajo in kateri nas lahko ovirajo.Slike prikazujejo delo svetovalke na terenu v romskem naselju, na domu pri romski družini in v bibliobusu v romskem naselju. Uporabimo lahko različne pristope. Pred svetovanjem se dobro pripravimo in upoštevamo tudi prostor svetovanja in pristop k svetovancu.

Razmislite, kako boste pristopili k svetovancu. Opredelite cilje pogovora in vprašanja, ki jih boste postavili. Preglejte podatke, ki jih o svetovancu že imate. Premislite, kakšne bodo vaše povratne informacije in vaša osebna naravnanost. S pravilno komunikacijo lahko veliko pripomorete k dvigu motivacije.


ZIK Črnomelj