Pripomočki za dvig motivacije

Za poglobljeno in kakovostnejše svetovalno delo potrebujemo različne strokovne pripomočke.

Pomagamo si lahko z naslednjimi pripomočki:

 1. Moja pot do poklica

  Pripomoček lahko uporabljate za predstavitev poklicev, izobraževalnega sistema in spoznavanju dejavnikov, ki vplivajo na izbiro poklica.

  Na uporabo je tudi 8 zloženk.

  Nada Žagar: Poklicno informiranje in svetovanje za Rome -PISR : zbornik projekta, Črnomelj : Zavod za izobraževanje in kulturo, 2006


  Slika prikazuje uporabo pripomočka Moja pot do poklica na Osnovni šoli Šentjernej pri poklicnem svetovanju. Romi ga radi sprejmejo, ker je besedilo tudi v romskem jeziku.

 2. Kam in kako

  Na ZRSZ so pripravili računalniški program, ki se uporablja pri svetovalnem delu. Program je predstavljen na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Program je dosegljiv v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih in v vseh CIPS-ih.


  Slika prikazuje svetovalko, ki uporablja pri svojem delu računalniški program Kam in kako. Program lahko prinesemo na prenosnem računalniku v romsko naselje. Romskim otrokom so računalniki zelo zanimivi in so lahko dobro motivacijsko sredstvo. Otroci pridejo v spremstvu staršev in lahko na takšen način z njimi vzpostavimo osebni stik.

 3. Glas romskih otrok v trojezični Jagodi

  Knjiga z besedilom v romskem, slovenskem in angleškem jeziku (vključuje pa tudi slovar) je namenjena otrokom in vsem, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in mladimi. Kliknite za več informacij z novinarske konference in na priročnik.

 4. Romski slovarji

  Za motiviranje Romov je pomembno, da poznamo tudi njihov jezik. Bodimo pozorni, da je romščina v vsakem okolju nekoliko drugačna. Naučimo se osnovnih fraz v sporazumevanju.

  Priporočamo:

  • Ana Marija Kozlevčar: Slovarček: slovensko-romski/romsko-slovenski, Zveza Romov Slovenije, Novo mesto, 2009.
  • Jožek Horvat: Romski jezik = Romani čhib, Murska Sobota: Zveza Romov Slovenije, 2008
  • Jožek Horvat: Romski jezik II = Romani čhib II, Murska Sobota: Zveza Romov Slovenije, 2005.
  • Madalina in Marina Brezar: Romsko – slovenski slovar, Lokve pri Črnomlju: Romsko kulturno društvo Vešoro, 2008

  Približamo se jm lahko z branjem pravljic in ostalih knjig v romskem jeziku.

 5. Spremljanje predstavitev Romov v medijih

  Svetovalec mora poznati tudi medije, ki objavljajo vsebine povezane z Romi.

 6. E-svetovanje Zavoda RS za zaposlovanje

  E-svetovanje vam nudi bogat nabor informacij in nasvetov. Poslušajte predstavitev v zvočnem zapisu.

 7. Mojaizbira.si – poklicni kažipot

  Poklicni kažipot www.mojaizbira.si je namenjen iskanju izobrazbe za pridobitev poklica ter znanj za poklic in razvoj kariere. V pomoč je osnovnošolcem, srednješolcem, staršem, odraslim in strokovnim delavcem.

 8. Nekaj virov in literature za pomoč svetovalcu pri njegovem delu

  • Moja pot do poklica 1, Mro drom i poklico 1 - poklicni kažipot, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, zbrali in uredili Meta Gašperšič in dr.
  • Moja pot do poklica 2, Mro drom i poklico 2 - 8 zloženk, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, zbrali in uredili Meta Gašperšič in dr.
  • Belokranjske in romske pravljice, avtorica Madaline Brezar
  • Volk in sedem kozličkov - Ruv i sedam kozice, priredil Bogdan Miklič
  • Slikavu pe pisini - Učim se pisati, Ana Marija Kozlevčar, dvojezični delovni zvezek za pouk slovenščine za Rome, ki obiskujejo 1. in 2. razred osnovne šole za odrasle
  • Vaje iz slovenskega jezika, Ana Marija Kozlevčar, 4. razred, delovni zvezek za učence Rome, ki potrebujejo prilagajanje programa osnovne šole
  • Pomlad, 2. razred, Ana Marija Kozlevčar, slovenski jezik in matematika, delovni zvezek za učence Rome
  • Pomlad, 3. razred, Ana Marija Kozlevčar, slovenski jezik in matematika, delovni zvezek za učence Rome
  • Kako so nastale gosli - Sar uli i hegeduva, romska pravljica
  • Zakaj pri nas žive Cigani in ne Romi, narativne podobe Ciganov/Romov
  • romske pravljice
  • MOST PRIJATELJSTVA - MOSTO PRIJATELJSTVO - PEJTAUŠAUGORSKI PHURT, avtorji: Stojan Hudorovac, Brendi Bajt, Jasmin Hudorovac in Tina Koščak

ZIK Črnomelj