Povečanje razlogov za vključitev

Najboljša pot pri motiviranju Romov za učenje je v povečevanju razloga(ov) za vključitev v kakršno koli učenje in /ali izobraževanje ter v zmanjševanju ovir. Svetovalec mora v svetovalnem procesu uspešno prepoznati motive in jih krepiti.

Svetovalec se srečuje z vsemi ovirami, ki pa jih poskuša spreminjati in odpravljati. Gre za spreminjanje predstav o neprimernosti posameznika kot učenca, neizoblikovanih izobraževalnih potrebah, negativnem odnosu do šole, pomanjkanju samozaupanja v sposobnost učenja in nenazadnje nepomembnost izobraževanja kot sredstva socialne mobilnosti. Vse te specifičnosti pomembno vplivajo na zaposlovanje in izobraževanje Romov. Pomembno je, da Rome seznanjamo tako o pomenu izobraževanja, kot o pomenu zaposlitve. Potrebno jih je seznanjati z raznimi oblikami pomoči, ki so jih lahko deležni v procesu izobraževanja in pri iskanju zaposlitve. Potrjeno je dejstvo, da je najtežje za izobraževanje motivirati manj izobražene, saj ne vidijo pravega smisla, po drugi strani pa le-ti izobrazbo najbolj potrebujejo, da bi si z njo izboljšali kvaliteto življenja. Prav zato je potrebno Rome seznaniti o smislu in nujnosti nenehnega učenja, v njih razvijati vedoželjnost in jih naučiti, kako se učiti.

Iz raziskav izhaja, da so motivi odraslih za izobraževanje bolj pragmatične narave, saj je končni cilj izobraževanja večinoma povezan z izboljšanjem poklicnega in s tem ekonomskega položaja posameznika. Premislite, kako boste svetovancu pomagali odkriti praktičen razlog oziroma motiv za vključitev v izobraževanje ali zaposlovanje. Bodite pozorni na to, da bo sam opredelil svoj motiv in cilj.


ZIK Črnomelj