Zgledi vlečejo

Pri svetovalnem delu si lahko pomagamo z dobrimi zgledi posameznikov. Bodite tudi vi sami dober zgled. Z dobrim zgledom lahko spreminjamo negativna stališča.

Razmislite, kateri Romi so v vašem okolju lahko zgled ostalim Romom. Povabite jih, da spregovorijo ostalim Romom o svoji pozitivni izkušnji z izobraževanjem ali službi ali urejenem domu ...

 

Eden izmed pripomočkov so tudi videoposnetki Zgledi vlečejo, ki skozi življenjske zgodbe uspešnih učečih se odraslih nagovarjajo učno nedejavne, da bi si z izobraževanjem izboljšali kakovost življenja.

Opravili smo tudi intervju z Bojanom Tudija, ki se je vključil v srednjo šolo logistični tehnik na Šolskem centru Novo mesto. Povprašali smo ga, kaj ga je spodbudilo, da se je vključil v šolo.


ZIK Črnomelj