Izobraževanje in zaposlovanje

Neizobraženost je glavni vzrok za težave s katerimi se srečujejo Romi. Izobrazba za Rome ni vrednota. Zaradi revščine in socialne izključenosti ne najdejo motivacije za izobraževanje, zato ne spoznajo povezave med izobrazbo in višjo kakovostjo življenja. Namen tovrstnega svetovanja je Romom predstaviti izobraževanje kot vrednoto in jih motivirati ter usmerjati pri izobraževanju in zaposlovanju. Pripadnikom ciljne skupine bomo nudili naslednje informacije in nasvete o izobraževanju in zaposlovanju:

 

Predstavitev poklica
Vseživljenjsko učenje


ZIK Črnomelj