Vključevanje v družbeno okolje

Romska kultura se precej razlikuje od kulture večinskega prebivalstva, zato tvorijo Romi homogeno skupino, ki ima malo (kvalitetnih) stikov z večinskim prebivalstvom. Da bi omogočili kvalitetnejše stike med kulturama, bomo pripadnikom ciljne skupine nudili informacije in nasvete o:

  • slovenski družbi ter navadah in vrednotah Slovencev
  • vrednosti Romske kulture

Slovenska družba ter navade in vrednote Slovencev

Da bi Romi bolje razumeli slovensko kulturo, potrebujejo informacije o stvareh kot so:

  • Slovenci in njihove vrednote (svoboda, demokracija, upoštevanje družbenih pravil, enakost med spoloma ...)
  • Slovenci in šola (izobrazba je pomembna vrednota ...)
  • Slovenci in služba (redna zaposlitev je vrednota ...)
  • Slovenci in družina (poroka, otroci, vzgoja otrok, delitev vlog med spoloma ...)

Vrednost romske kulture

Pomanjkanje izobrazbe Romom do neke mere onemogoča, da bi lahko v celoti razumeli in cenili pomen in bogastvo lastne kulture. Hkrati romska kultura vsebuje nekatere tradicionalne elemente, ki v našem času in prostoru predstavljajo objektivno oviro pri prizadevanjih za kakovostnejše življenje. Svetovanje, ki ga bodo deležni Romi, jih mora opozoriti na pozitivne in negativne plati njihove kulture. Hkrati ne smemo pozabiti, da je romska kultura edinstvena, da lahko soobstaja s slovensko ter jo bogati.

Pozitivne plati romske kulture:

Negativne plati romske kulture:


ZIK Črnomelj