Skrb za zdravje

Zaradi slabih življenjskih razmer in nizke zdravstvene osveščenosti je med Romi žal tudi veliko bolezni. Rezultat tega je nižja življenjska doba od povprečne ter višja umrljivost dojenčkov. Pri mladih so najpogostejša obolenja dihal, kože in prebavil, pri starejših pa kronična obolenja pljuč, različne poškodbe in alkoholizem1.

Na področju zdravja bo svetovanje osredotočeno na:

  • higieno
  • zdrav življenjski stil
  • zdravstvene storitve

Higiena

Slaba higiena je eden od razlogov za veliko število bolezni med Romi. Hkrati je to tudi izvor mnogih predsodkov s strani večinskega prebivalstva, ki ovirajo njihovo vključevanje v slovensko družbeno okolje. Pripadnikom ciljne skupine bomo nudili informacije in nasvete o:

Pravilno umivanje rok
Pravilno umivanje zob
Kako pripravimo otroka

Zdrav življenjski slog

Večina Romov ne živi po načelih zdravega življenjskega sloga, zato ne pozna in ne občuti dobrobiti, ki jih ta prinaša. Namen tovrstnega svetovanja je pri Romih izboljšati odnos do osebnega telesnega in duševnega zdravja ter jim približati nekatere preventivne ukrepe za ohranitev le-tega. Pripadnikom ciljne skupine bomo nudili informacije in nasvete o:

  • zdravi prehrani
  • pomenu telesne aktivnosti
  • škodljivosti kajenja in alkohola

Zdrava prehrana

Pripadnikom ciljne skupine bomo nudili naslednje informacije in nasvete s področja zdrave prehrane:

Zdrava prehrana

Pomen telesne aktivnosti

Pripadnikom ciljne skupine bomo nudili naslednje informacije in nasvete s področja telesne aktivnosti:

Gibanje

Škodljivost kajenja in alkohola

Čeprav so negativni učinki kajenja in prekomernega uživanja alkohola na zdravje dobro znani, so Romi z njimi premalo seznanjeni, kajenje in alkoholizem pa sta med njimi pogost pojav. Pripadnikom ciljne skupine bomo nudili naslednje informacije in nasvete o škodljivosti cigaret in alkohola:

Odvajanje od kajenja
Pasivno kajenje
Pitje alkohola

Zdravstvene storitve

Zaradi slabe izobrazbe in neosveščenosti Romi ne poznajo možnosti, ki jim jih ponuja osnovno zdravstveno varstvo. Zato premalo izkoriščajo predvsem preventivne oblike zdravstvenih storitev2. Pripadnikom ciljne skupine bomo nudili naslednje informacije in nasvete o možnostih koriščenja zdravstvenih storitev:

  • urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
  • pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
  • izbira osebnega zdravnika

[1] Ivanc, Bivanjski pogoji, str. 23.

[2] Ivanc, Bivanjski pogoji, str. 23.


ZIK Črnomelj