Motivacija

Pojem motiv je nekaj, kar v posamezniku povzroča neko dejanje, spodbudo, nas za nekaj navdušuje. Beseda motivacija izhaja iz besede motiv. Motivi izzovejo v nas določeno aktivnost, človeka usmerjajo na določene predmete in uravnavanja, da bi dosegli postavljene cilje.
Za vsakega človeka je pomembno, da lahko, ne glede na invalidnost, starost ali narodnost, vpliva na svoje vsakdanje življenje, da se počuti kot del soseščine in družbe. Pomembno je, da ima vsak posameznik možnost odločanja, da mu prisluhnemo in ga spoštujemo. Če je vaše življenje takšno, potem ste zadovoljni. Če pa ni, in povrhu vsega še ne razumete zakaj, potem se ne počutite dobro. Zato je za ljudi z motnjo v duševnem razvoju zelo pomembno, da lahko vplivajo in sodelujejo v življenju svoje družine, ustanov ali društva.

»Če imate svoje učence za takšne, kot so, ne bodo nikoli boljši; če pa v njih vidite učence, kakršni želijo biti, vam bo nedvoumno uspelo.«
(J. W. Goethe)

Naše največje bogastvo so ljudje, njihovo znanje, motivacija, učljivost. Pomemben je vsak posameznik, tudi ljudje s posebnimi potrebami, ki so nadarjeni. Glavni cilj dela z njimi je harmonizacija (Musek, 2006) intelektualnih potencialov, specifičnih talentov, morebitnih primanjkljajev in vrednot. Ti ljudje se ne odzivajo najbolje na tradicionalne ukrepe od poučevanja do vedenja in mišljenja, zato so v nevarnosti, da njihov emocionalni in socialni razvoj ne bo potekal uspešno. Zelo pomembno je, da takega človeka dobro poznamo, ko načrtujemo delo zanj. Ves čas moramo imeti v mislih, da govorimo o celostnem razvoju človeka in ne samo o področjih, kjer je nadarjen ali ima primanjkljaje, saj ljudje ne funkcioniramo po področjih, ampak celostno: telesno, duševno in duhovno.

V tem poglavju boste spoznali:

  • Na kaj moramo biti še posebej pozorni pri motivacijskem delu z odraslimi s potrebnimi potrebami?
  • Kako starši ali skrbniki dvigujejo motivacijo?
  • Motiviranje za vseživljenjsko učenje
  • Primeri dobre prakse - zgledi vlečejo

ZIK Črnomelj