Nasveti za izboljšanje poslušanja

  • Potrudimo se usmeriti pozornost na sogovornika/sogovornico, osredotočimo se na tisto, kar nam sogovornik/sogovornica pripoveduje ali drugače sporoča. V nekaterih okoliščinah (npr. v poslovnem razgovoru, na sestanku, predstavitvi ipd.) je dobro, da si sogovornikove besede tudi zapisujemo.
  • Manj govorimo, kajti če veliko govorimo, manj poslušamo. Ni potrebe, da skušamo tišino za vsako ceno onemogočiti.
  • Naučimo se opazovati in prepoznavati neverbalne znake.
  • Sogovorniku ne segamo v besedo kar tako, ampak ga prekinemo le, če česa ne razumemo, hočemo povzeti njegove informacije ali se prepričati, če smo ga res razumeli.
  • Naučimo se nadzorovati premočna čustva.
  • Ne dajemo »moralnih« nasvetov (»Tega niste naredili prav«, »Tega ne bi smeli«, »Kako ste mogli« ipd.).
  • Ne kritiziramo povedanega z omalovažujočimi pripombami (»To je neumno«, »Naredili ste grozno napako«, »Kaj takega svet še ni videl« ipd.).
  • Znebimo se morebitnih predsodkov do sogovornikov ali se jih vsaj naučimo prepoznavati, jih ozavestimo in zmanjšamo njihov vpliv v komunikacijskem procesu.

ZIK Črnomelj