Nebesedno komuniciranje

V nebesedno komuniciranje uvrščamo govorico telesa in zvočno podobo govora. S klikom na posamezno sestavino pridobite več informacij.


Ikona poučevalne enote VAJA 1: Razumljivost našega sporočila

Pogosto smo prepričani, da bodo tisti, ki jim želimo nekaj povedati ali razložiti, povsem razumeli naše sporočilo. Poglejmo, ali je temu res tako.

Vzemite prazen list papirja in pri risanju pozorno sledite navodilom. Na koncu preverite, ali ste narisali pravilno. Ko boste pripravljeni, kliknite na gumb navodila.
Če ste narisali risbo, kliknite na gumb Poglej.Ikona vprašanja poučevalne enote

Ali je vaša risba enaka originalu?

  

DA

NE


Ravno tako je z vsakodnevno komunikacijo, ko se nam velikokrat zdi povsem samoumevno, da sogovornik razume in sprejme naše sporočilo točno tako kot mi. Premalo smo pozorni na to, da ljudje iste stvari, sporočila dojemamo in razumemo na različne načine. Zato moramo vedno preveriti, ali nas je sogovornik razumel.

Razmislite, zakaj se je potrebno naučiti uspešnega komuniciranja.

Naučiti se moramo uspešno komunicirati, saj bomo s tem zmanjšali morebitne nesporazume zaradi nejasnega sporočila pošiljatelja.


ZIK Črnomelj