Z odpravljanjem stereotipov dvigujemo motivacijo

Spoštovanje je zelo pomembno. Naj se začne odnos z izhodiščne točke »JAZ VREDEN - TI VREDEN«. Znebimo se predsodkov o starejših!

»Sejte danes veliko nasmeškov in prijaznih besed, pa boste jutri želi smeh in prijaznost«
Elizabeta Vardijan v knjigi Hoja po mavrici

Stereotipi o staranju in starosti ter starostne diskriminacije niso odpravljeni niti omiljeni. Ni še v zavesti, da starost ni fatalna, temveč izziv.

Beseda "upokojenec" ima v slovenščini negativno konotacijo. Zakaj naj bi s pokojnino kar čez noč postal upokojensko onemogel in star?

Odpravljati je potrebno predsodke in stereotipe in motivirati starejše za dejavno starost, ki je med drugim splošen okvir za starejše ljudi v Evropski skupnosti. Usmerjamo, da bi po upokojitvi zaživeli v novih oblikah dejavnosti in aktivnosti koristnih za družbo. Človek se v tretjem življenjskem obdobju ne more odreči novim izzivom, postavlja naj si cilje, dovolj zahtevne, da jih doseže z naprezanjem. Dejavna starost poraja potrebne napetosti, z njimi ohranjajo starejši svoje fizično in psihično ravnotežje in ostanejo živ člen družbe. K dejavni starosti spada tudi sodelovanje pri družbenem odločanju.

Dober motivator je vključevanje v različne oblike organiziranega učenja in druženja. Npr. Univerza za tretje življenjsko obdobje, Točke vseživljenjskega učenja, Središča za samostojno učenje in Društva upokojencev, kamor se vključujejo starejši, ki si želijo ohranjati vitalnost, pridobivati nova znanja, prenašati svoje izkušnje na druge, skratka poskrbeti za kvalitetno starost in narediti nekaj zase.

Dober motivator je tudi prostovoljstvo (www.prostovoljstvo.org, www.drpdnm.si, www.filantropija.org). V lokalnem okolju se lahko poišče kar nekaj programov prostovoljstva, kamor se lahko aktivno vključejo tudi starejši:

Preberite:


ZIK Črnomelj