Osebni načrt

Pomembna je priprava na pogovor, pravi način pristopa k svetovancu in postavljanje ciljev.

Pred svetovalnim pogovorom se dobro pripravimo. Pomaga nam lahko opomnik za pripravo in izpeljavo osebnega pogovora.

Med svetovalnim pogovorom je pomembno, da svetovalec pomaga opredeliti cilje in zavzetost pri doseganju teh ciljev. Dobro postavljeni cilji izboljšujejo motivacijo in dosežke posameznika. Pomembno je tudi opredeliti, kakšne cilje si posameznik postavi in bližina teh ciljev. Svetovancu pomagamo, da si zastavi tudi kratkoročne cilje.

Pri opredeljevanju ciljev si lahko pomagamo z enostavnim osebnim izobraževalnim načrtom.

Pri oblikovanju ciljev je pomembno, da:

  • jih opredelimo natančno in jasno;
  • opredelimo lastne močne in šibke točke;
  • jasno opredelimo, kateri zunanji vplivi so tisti, ki lahko spodbujajo in kateri nas lahko ovirajo.

Viri informacij:

 


ZIK Črnomelj