Svetovalno delo z odraslimi z ovirami zajema več vidikov

 • Poznati je potrebno značilnosti in potrebe izbrane skupine odraslih
 • Poznati vsakdanje izkušnje odraslih z ovirami, življenjski potek - kaj bo čez 5, 10, 15 let in družbena pričakovanja
 • Ljudje z ovirami so tisti, ki povedo, kaj potrebujejo
 • Pomembna je izkušnja človeka in izhajati iz njega
 • Poznati, kako izobraževanje pripomore k obvladovanju ali premagovanju oviranosti posamezne skupine odraslih
 • Skrbeti za enakosti v komunikaciji in v jeziku
 • Biti empatičen: obravnavati odraslega z ovirami kot enakovrednega sogovornika in voditi svetovalni pogovor tako, da je odrasel aktiven v iskanju rešitev
 • Dober svetovalec je aktivni poslušalec
 • Biti asistent odraslemu z ovirami tako, da je odrasel avtonomen (da naredimo le to, kar on ne more)
 • Zagotoviti podporo
 • Razumeti drugačnost in jo sprejeti
 • Iskati ustrezne možnosti in sodelovati z drugimi ustanovami
 • Pomemben je individualen pristop - individualne prilagoditve v svetovalnem procesu (individualni svetovalni načrt)
 • Odrasle z ovirami povabiti - nagovarjati tudi v promocijskih gradivih
 • Spremljati potrebe po izobraževanju z vidika ustreznosti izobraževalne ponudbe v okolju in spodbujati pripravo novih programov


ZIK Črnomelj