Socialna vključenost in socialna vprašanja

Vključenost v družbo
Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo pravico do enake udeležbe v družbi. Morajo sodelovati pri vseh odločitvah, ki zadevajo njihova življenja.

Pri svetovalnem delu si lahko pomagate z naslednjim priročnikom: Evropska unija prosti socialni izključnosti

Osebi lahko pomagate pri vključitvi v knjižnice ali v društva v lokalnem okolju (Društvo podeželskih žena). Skupaj lahko obiščete slaščičarno, vrtnarijo, lekarno, banko, muzej, občino, upravno enoto itd.

Pripadnikom ciljne skupine boste nudili informacije in nasvete o vključevanju v različna društva in organizacije v lokalnem okolju: Iskalnik društev / podružnic tujih društev

  1. Seznam organizacij (seznam v datoteki) v Sloveniji, ki ga je pripravilo društvo Sožitje.
  2. Informacijski paket za starše otrok s posebnimi potrebami

Viri informacij:


ZIK Črnomelj