Samozagovorništvo

Za vsakega človeka je pomembno, da lahko, ne glede na invalidnost, starost ali narodnost, vpliva na svoje vsakdanje življenje, da se počuti kot del soseščine in družbe. Pomembno je, da ima vsak posameznik možnost odločanja, da mu prisluhnemo in ga spoštujemo. Če je vaše življenje takšno, potem ste zadovoljni. Če pa ni, in povrhu vsega še ne razumete zakaj, potem se ne počutite dobro. Zato je za ljudi z motnjo v duševnem razvoju zelo pomembno, da lahko vplivajo in sodelujejo v življenju svoje družine, ustanov ali društva.

Samozagovorništvo je način, da spregovoriš zase, da zagovarjaš svoja stališča. Je proces, ki zahteva krepitev posameznikove samozavesti.

Samozagovorništvo zagovarja Inclusion Europe, ki je neprofitna organizacija in zagovarja pravice in interese oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin v Evropi. Spoštovanje, Solidarnost in Vključenost (Inkluzija) so temeljne vrednote, ki združujejo vse članice našega gibanja za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine.

Več ...


ZIK Črnomelj