Politična vprašanja

Pomagate si lahko s priročnikom, ki ga lahko uporabljajo vsi, ki želijo sodelovati pri oblikovanju političnih vprašanj. Ta vprašanja so pomembna za osebe z motnjami v duševnem razvoju. V priročniku je zapisano, kako se pogovarjati s politiki in ostalimi ljudmi, ki pomagajo pri oblikovanju političnih odločitev. Priročnik je namenjen osebam z motnjami v duševnem razvoju in osebam s težavami v duševnem zdravju. Lahko ga uporabljajo tudi ljudje, ki delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju ali z osebami, ki imajo težave v duševnem zdravju.

Priročnik: Partnerji za boljšo zakonodajo


Ugotovi pravilnost trditve.


Odrasli z motnjo v duševnem razvoju volilno pravico.

Pravilno Nepravilno

ZIK Črnomelj